Tee valtakirja oikein – Näin teet ja käytät yleisimpiä valtakirjoja

Valtakirjaa tarvitaan, kun asioit toisen ihmisen puolesta tai haluat valtuuttaa jonkun muun toimimaan puolestasi.

Valtakirja tulee tehdä kirjallisena, vaikka joissain tilanteissa myös suullinen valtuutus on pätevä. Todistajien allekirjoituksilla voi lisätä valtakirjan uskottavuutta, mutta valtakirja on pätevä myös ilman todistajia. Verkosta voi ladata tai tulostaa valmiita valtakirjapohjia.

Valtakirjan laatimista on syytä miettiä hyvissä ajoin, sillä henkilön huono terveydentila – esimerkiksi dementia – on este valtakirjan tekemiselle.

Avoin valtakirja ja yksilöity valtakirja
Postin ja Matkahuollon valtakirja
Valtakirja pankkiin
Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitoon
Kelan valtakirja
Valtakirja kiinteistön myyntiin tai ostoon

Avoin valtakirja ja yksilöity valtakirja

Avoin asianajovaltakirja tai avoin valtakirja on valtakirjana varsin suppea: siitä käy ilmi oikeastaan vain valtuuttajan nimi, eikä valtuuden kohteena olevaa tehtävää ole määritetty. Parhaiten avoin asianajovaltakirja soveltuu tuomioistuimissa edustamiseen sekä viranomaisten kanssa asioimiseen, mutta esimerkiksi pankkiasioinnissa sitä ei voi käyttää.

Suositeltavampaa onkin laatia yksilöity valtakirja, jonka valtuuttaja voi muotoilla oman etunsa ja tavoitteidensa mukaiseksi. Esimerkiksi auton ostoon oikeuttavaan valtakirjaan voidaan kirjata tieto siitä, minkä merkkisen auton valtuutettu voi ostaa ja mihin hintaan. Näin valtuuttaja saa suojaa sellaista tilannetta vastaan, jossa valtuutettu ylittää valtakirjassa määritellyn toimivaltansa.

Esittelemme viisi yleistä valtakirjamallia, joista ainakin osaa tulet todennäköisesti tarvitsemaan jossain vaiheessa elämääsi.

Nainen auttaa vanhaa rouvaa allekirjoittamaan valtakirjan.
Valtakirjalla voit hoitaa asioita läheisesi puolesta.

Postin ja Matkahuollon valtakirja

Postin arvopostilähetyksen voit noutaa vastaanottajan puolesta ainoastaan tämän antamalla yksilöidyllä valtakirjalla, joka koskee nimenomaisesti postin vastaanottamista ja johon valtuutettu tai valtuutetut on nimetty. Posti suosittelee käyttämään valmista valtakirjalomaketta, johon tulee täyttää seuraavat tiedot:

  • henkilö, jolle valtakirja annetaan (valtuutetun nimi ja henkilötunnus)
  • valtakirjan antaja (nimi ja henkilötunnus tai yrityksen nimi, y-tunnus ja nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö)
  • valtakirjan voimassaoloaika
  • valtakirjalla noudettavan lähetyksen lähetystunnus, jos annat yksittäistä lähetystä koskevan kertavaltakirjan
  • päiväys ja valtakirjan antajan allekirjoitus.

Postin lisäksi myös Matkahuollon ja PostNordin paketit voi noutaa valtakirjalla. Matkahuollon verkkosivuilla on valmis valtakirjalomake, mutta myös vapaamuotoinen valtakirja kelpaa. PostNordin paketin voit noutaa toisen puolesta käyttämällä yrityksen verkkosivuilla olevaa valmista valtakirjalomaketta.

Valtakirja pankkiin

Läheisesi pankkiasioita voit hoitaa vain yksilöidyllä valtakirjalla, johon on eritelty ne tehtävät (esim. tilisiirrot tai arvopapereiden myyminen), jotka kuuluvat valtuutukseen. Valtuutettu ei voi siis toimia valtuuttajan nimissä vapaasti, vaan hän hoitaa ainoastaan sovitun tehtävän.

Valtakirjan laatimisessa on hyvä noudattaa oman pankin suosituksia, vaikka samalla valtakirjalla voikin periaatteessa asioida eri pankeissa. Useat pankit tarjoavat verkkosivuillaan sähköisiä valtakirjoja, jotka varmennetaan pankkitunnuksilla.

Valtakirjaa parempi vaihtoehto pankkiasioinnissa on kuitenkin edunvalvontavaltuutus, jolla valtuutettu saa laajemman toimintaoikeuden ja voi näin hoitaa esimerkiksi vanhempansa tai isovanhempansa päivittäisiä raha-asioita. Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen määrätä, kuka hänen asioistaan huolehtii, kun toimintakyky heikkenee vaikkapa iän myötä.

Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitoon

Myös kuolinpesän selvittämiseen tarvitset yksilöidyn valtakirjan. Siihen tulee eritellä valtakirjan saajan nimen lisäksi myös ne toimet, joita valtuutettu voi suorittaa sekä se, kenen kuolinpesästä on kysymys. Tarvittaessa valtuudet voi rajata hyvinkin tarkasti, mutta asiakirjaan on hyvä määritellä ainakin se, edustaako valtuutettu muita osakkaita perunkirjoituksessa ja perinnönjaossa.

Valtakirja on useimmiten välttämätön kuolinpesän asioiden hoidossa, sillä osakkaat voivat tehdä päätöksiä ainoastaan yksimielisesti. Kuolinpesän valtakirja antaa valtuutetulle oikeuden kuolinpesän selvittämiseen ja perinnönjaon toimittamiseen.

Pankkien ja viranomaisten verkkosivuilla on valmiita valtakirjapohjia, joita kuolinpesän osakkaat voivat hyödyntää vainajan omaisuuden selvittämisessä.

Kelan valtakirja

Kela hyväksyy vapaamuotoisen valtakirjan, mutta helpointa on tulostaa valmis valtakirjalomake Kelan verkkosivuilta. Valtakirja voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Puhelinasiointiin riittää suullinen valtuutus.

Vanhemman tai isovanhemman heikentynyt terveydentila on yleinen syy hoitaa asioita tämän puolesta. Jos haluat hoitaa läheisesi kaiken Kela-asioinnin, tee avoin valtakirja asioiden hoitoon. Valtuuden voi myös rajata koskemaan vain tiettyä etuutta.

Valtakirjakirjasta huolimatta henkilö voi jatkaa asiointia Kelan kanssa myös itse. Ilman valtakirjaa läheiset eivät kuitenkaan saa juuri mitään tietoja Kelasta.

Valtakirja kiinteistön myyntiin tai ostoon

Kiinteistön myyntiin tai ostoon oikeuttava valtuutus pitää tehdä aina kirjallisena. Yleensä kiinteistökaupoissa käytetään yksilöityä valtakirjaa, mutta myös yleisvaltakirja on mahdollinen.

Yksilöityyn valtakirjaan on aina määriteltävä valtuutuksen kohteena oleva kiinteistö. Lisäksi siihen voidaan yksilöidä esimerkiksi enimmäis- tai vähimmäishinta. Maanmittauslaitoksen tarjoamassa Kiinteistövaihdannan verkkopalvelussa valtuutetun oikeudet voi rajata luonnosteluun, jolloin valtuutettu saa ainoastaan luoda sähköisiä asiakirjoja. Allekirjoitusoikeuden sisältävällä valtakirjalla voi puolestaan tehdä sitovia päätöksiä valtuuttajan nimissä.

Yleisvaltakirjan saaneella valtuutetulla on oikeus tehdä samoja toimia kuin valtuutetulla. Laajojen oikeuksien takia se on tarkoitettu pääasiassa sellaisiin tilanteisiin, joissa yhteisö antaa jollekin jäsenelleen oikeuden toimia puolestaan.

Kilpailuta laina Lainakamulla ilman paperitöitä ja byrokratiaa.